Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Seminārs „Novecošanās un darba migrācija: vai un kādi aspekti ir svarīgi sabiedrības atjaunošanā?” 9. jūnijā
Zaiga Krišjāne, ĢZZF profesore
05.06.2017.

Valsts pētījumu programmas 5.2.1. „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC_LV) projekts „Sabiedrības atjaunošana, samazinot depopulācijas riskus, veicinot tautas ataudzi un saiknes ar diasporu”, Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte un LU Doktorantūras skola „Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” aicina interesentus uz semināru

 

„Novecošanās un darba migrācija: vai un kādi aspekti ir svarīgi sabiedrības atjaunošanā?”

šā gada 9. jūnijā, piektdien, plkst. 15.00, 702. auditorijā  LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1.

Sabiedrības un indivīda novecošanās intuitīvi var šķist pretrunā depopulācijas risku mazināšanai un sabiedrības atjaunošanai. Tomēr, arī Latvijas iedzīvotāji kuriem aktīvā darba dzīve jau ir pāri pusei, dodas darba migrācijā uz citām Eiropas valstīm.

Izmantojot kvalitatīvās izpētes metodi – padziļinātas intervijas ar Latvijas sievietēm Eiropas valstīs, jaunākajā grāmatā “Ageing, gender and labour migration” (“Novecošanās, dzimte un darba migrācija”), kas 2016. gadā iznāca Palgrave izdevniecībā, viena no autorēm LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeogrāfijas nodaļas pētniece, Dr. ģeogr. Aija Lulle novecošanos un darba migrāciju analizē caur labklājības un subjektīvās labsajūtas prizmu.