Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Papilduzņemšana studijās Dabaszinātņu akadēmiskā centra nodrošinātajās studiju programmās
LU DAC Studentu informācijas centrs
28.08.2017.

Tikai dažas dienas vēl ir iespēja pievienoties pirmkursniekiem un studēt mūsdienīgā studiju vidē Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā - Dabas mājā.

Papilduzņemšana studijās atsevišķās studiju programmās
Bioloģijas fakultatē, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Ķīmijas fakultātē,
Fizikas un matemātikas fakultātē Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā,
Medicīnas fakultātē farmācijas studiju programmās:

Bakalaura studiju (pamatstudiju) programmās:
Bioloģija - bakalaura studiju programma pilna laika klātiene maksas grupā.
Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs - bakalaura studiju programma pilna laika klātiene budžeta un maksas grupā.
Farmācija - bakalaura studiju programma pilna laika klātiene maksas grupā.
Ģeogrāfija - bakalaura studiju programma pilna laika klātiene maksas grupā.
Ģeoloģija - bakalaura studiju programma pilna laika klātiene budžeta un maksas grupā.
Ķīmija - bakalaura studiju programma pilna laika klātiene budžeta un maksas grupā.
Optometrija - bakalaura studiju programma pilna laika klātiene budžeta un maksas grupā.

Maģistra studiju (augstākā līmeņa) programmās:
Bioloģija - maģistra studiju programma pilna laika klātiene budžeta un maksas grupā.
Darba vides aizsardzība un ekspertīze - profesionālā maģistra studiju programma pilna laika klātiene maksas grupā.
Ģeogrāfija - maģistra studiju programma pilna laika klātiene budžeta un maksas grupā.
Ģeoloģija - maģistra studiju programma pilna laika klātiene budžeta un maksas grupā.
Optometrija - profesionālā maģistra studiju programma pilna laika klātiene maksas grupā.
Telpiskās attīstības plānošana - profesionālā maģistra studiju programma pilna laika klātiene maksas grupā.
Uzturzinātne - maģistra studiju programma pilna laika klātiene budžeta un maksas grupā.

Nākot pieteikties un reģistrēties, jāņem līdzi dokumenti.

Piesakoties studijām LU uzņemšanas turpināšanas laikā, vispirms jāsamaksā reģistrācijas maksa - 30 EUR.

! Fakultātē Jelgavas ielā 1 reģistrācijas maksu samaksāt skaidrā naudā vai ar norēķinu karti nav iespējams.
Reģistrācijas maksu var samaksāt:
1) Kasē – Raiņa bulvārī 19, 125. telpā;
2) Kasē Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē Aspazijas bulvārī 5;
3) Bankā, līdzi ņemot maksājuma apstiprinājumu uzrādīšanai LU reģistratoram.
 
LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:
Latvijas Universitāte
Reģ.Nr. 90000076669
Bankas nosaukums: Nordea Bank PLC Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
KONTS: LV51NDEA0000082414423
Maksājuma mērķis: pārskaitījumā jānorāda – reģistrācijas maksa studijām.

! Reflektantiem, kuri ir jau bijuši pieteikušies studijām vienotajā uzņemšanā pamatstudiju programmās (VUPP),  uzņemšanas turpināšanā nav jāmaksā reģistrācijas maksa, uzrādot pieteikuma apliecinājumu no VUPP informatīvās sistēmas.