Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.12.2017

Projekta nosaukums: “Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija”

Projekta vienošanās numurs: 8.1.1.0/17/I/010

Projekta īstenošanas termiņš: no 23.08.2016. līdz 10.10.2019. (23 mēneši)

Projekta sadarbības partneri: Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža  un Latvijas Universitātes P.Stradiņa koledža

Projekta kopējais finansējums: Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 12 231 585 EUR, tai skaitā, ERAF finansējums 10 396 847 EUR (85%) un valsts budžeta finansējums 1 834 738 EUR (15%). 

Projekta atbildīgā amatpersona: rektora vietniece infrastruktūras un attīstības jautājumos Edīte Megne

Projekta koordinatore: Marta Meženiece, e-pasts: marta.mezeniece@lu.lv

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā, tai skaitā, LU dibinātajās medicīnas koledžās, lai kļūtu par vienu no vadošajām universitātēm Baltijas reģionā.

Projekta īss kopsavilkums:

Projektā plānotas šādas darbības: 1. Būvniecība STEM studiju infrastruktūras modernizācijai, kurā plānotas šādas apakšdarbības: 1.1. LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājas (Jelgavas iela 1, Rīga) būvniecība; 2.2. LU P.Stradiņa koledžas ēkas (Vidus prospekts 38, Jūrmala) rekonstrukcija.  2. Mācību aprīkojuma, iekārtu, IKT un citu materiālo aktīvu iegāde un uzstādīšana LU un LU koledžās, kurā plānotas šādas apakšdarbības: 2.1. Mācību aprīkojuma un iekārtu iegāde LU; 2.2. Mācību aprīkojuma iegāde LU koledžām; 2.3. Zinātņu mājas mācību telpu iekārtošanai nepieciešamā aprīkojuma un mēbeļu iegāde. 3. Informatīvie un publicitātes pasākumi. 4. Projekta vadība un īstenošana

Projekts tiks īstenots šādās adresēs: LU Akadēmiskā centra Zinātņu māja un Dabas māja (Jelgavas iela 1), LU Datorikas fakultāte (Raiņa bulvāris 19, Rīga),  LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (Jūrmalas gatve 76, Rīga), LU dibinātas koledžas: LU Rīgas Medicīnas koledža (Hipokrāta 1, Rīga) un LU P.Stradiņa medicīnas koledža (Vidus prospekts 38, Jūrmala).

LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājas būvniecībā un aprīkošanā plānots ieguldīt ERAF un valsts budžeta līdzekļus no SAM 8.1.1., kā arī no 1.1.1.4.pasākuma. No SAM 8.1.1. tiks uzbūvētas un aprīkotas telpas STEM studiju programmu vajadzībām, no 1.1.1.4.pasākuma tiks uzbūvētas un aprīkotas telpas eksaktajās, medicīnas un dzīvības zinātņu nozarēs īstenotajiem pētniecības virzieniem.

Līdz vienošanās noslēgšanai veikti šādi sagatavošanās darbi – pabeigta Zinātņu mājas būvniecības tehniskā projekta izstrāde, veikta būvprojekta ekspertīze, būvvaldē saņemta atļauja būvdarbu veikšanai, un ar 2017.gada 27.jūliju uzsākta Zinātņu mājas būvniecība.

Projekts papildinās 2007.-2013.gada plānošanas periodā veiktos ES fondu ieguldījumus LU STEM studiju programmu modernizācijā un LU Akadēmiskā centra Dabas mājas būvniecībā un aprīkošanā. 

Projekta galvenie rezultāti:

1)     Uzbūvēta ēka LU Akadēmiskā centra Zinātņu māja (Jelgavas iela 1, Rīga)

2)     Rekonstruēta ēka LU P.Stradiņa koledžā (Vidus prospekts 38, Jūrmala)

3)     Veikta 84 mācību aprīkojuma un iekārtu vai iekārtu komplektu iegāde un uzstādīšana LU

4)     Veikta mācību aprīkojuma iegāde un uzstādīšana LU koledžām

5)     Ar aprīkojumu un mēbelēm aprīkotas mācību telpas LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā

Projektu pabeidzot, visi LU īstenotie STEM studiju virzieni būs koncentrēti LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā un STEM studijām nepieciešamā infrastruktūra modernizēta atbilstoši mūsdienu prasībām. Projekta rezultātā tiks nodrošināta LU STEM studiju virzienu infrastruktūras un cilvēkresursu efektīva izmantošana, mazināta LU infrastruktūras sadrumstalotība un veicināta studiju un pētniecības nozaru sinerģija. Modernizētā infrastruktūra veicinās papildu studentu piesaisti STEM studiju programmās, nodrošinās Latvijas tautsaimniecības attīstībai nepieciešamo augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu, kā arī veicinās LU augstākās izglītības eksporta spēju un ārvalstu studentu piesaisti.