Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Projekta gaitas atskaite - 2018.g. marts
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.03.2018.

                Turpinot darbu pie projekta “Latvijas Universitātes pētniecības infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās”, vien. numurs 1.1.1.4./17/1/015 realizācijas, aizvadītajos mēnešos aizvien skaidrāk iezīmējas jaunās Zinātņu mājas aprises. Šobrīd darbs notiek jau pie ēkas 7. stāva būvniecības. Nesošā karkasa izbūves darbus, par spīti sarežģītajiem laikapstākļiem februāra beigās, paredzēts pabeigt plānotajā laikā. Janvārī jau pirms grafikā plānotā laika zemākajos ēkas stāvos un pagrabā, kur tiek nodrošināta apsilde, tika uzsākta iekštelpu inženierkomunikāciju izbūve – apkures, ventilācijas, kanalizācijas un dzesēšanas sistēmas. Būvuzraugi regulāri pārbauda materiālu atbilstību tehniskajam projektam un to pavadošās dokumentācijas atbilstību MK noteikumiem un standartiem. Tāpat tiek veikta kontrole šo materiālu iestrādei atbilstoši ražotāja norādījumiem un saskaņotajiem darba veikšanas projektiem.

               10. martā tika izsludināts iepirkums daļai no ERAF projektos plānoto laboratorijas iekārtu iegādei. Iepirkumā ir iekļautas dažādām STEM studiju nozarēm nepieciešamās laboratoriju iekārtas, kā arī zinātniski pētnieciskā darba modernizēšanai paredzētā jaunākās paaudzes aparatūra saskaņā ar LU stratēģiskajiem mērķiem gan bioloģijas, gan medicīnas, gan arī fizikas un zemes zinātņu nozarēs.

 

Informācija sagatavota 12.03.2018